Skip to main content

ADVERTIMENT LEGAL

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat d’informació i de comerç electrònic, l’informem que el titular del present lloc web és SERVEI D’APATS, SL (d’ara endavant, SERVEI), amb NIF B58703240 i domicili a la Ctra. Reial, 122-b – 08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 30689, Foli 179, Full núm. B-97367.

Pot contactar amb SERVEI, a l’adreça postal assenyalada anteriorment o al correu electrònic: alimentart@alimentart.com

Li preguem que llegeixi atentament la següent informació abans de fer ús d’aquesta pàgina web, ja que l’ús d’aquesta està subjecte a les condicions d’ús que es detallen a continuació:

Propietat Intel·lectual

Els continguts d’aquest lloc web, textos, imatges, animacions, etc. així com el seu disseny gràfic i el seu codi font estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de SERVEI per ella mateixa o com a cessionària. Queda, per tant, totalment prohibida la seva reproducció, distribució o comunicació pública, total o parcial, sense l’autorització expressa de SERVEI.

El present domini és un domini registrat per SERVEI. Els dominis pertanyents a SERVEI no poden ser emprats en relació amb altres productes o serveis que no siguin de SERVEI i en cap cas podran causar confusió entre els usuaris o un descrèdit a SERVEI.

L’usuari de la pàgina web haurà d’abstenir-se en tot moment de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin ser-hi instal·lats.

Contingut del web i enllaços

SERVEI no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o que els utilitzi. SERVEI tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços o cercadors des d’aquest lloc web.

Actualització i modificació de la pàgina web

SERVEI es reserva el dret a modificar o eliminar, sense previ avís, tant la informació continguda al seu lloc web com a la seva configuració i presentació, sense assumir cap responsabilitat en relació amb això.

Indicacions sobre aspectes tècnics

SERVEI no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o fallades als equips informàtics que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’internet, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de SERVEI. Així mateix, SERVEI queda exonerat de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pugui sofrir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions a la informació que ens faciliti, quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres.

Dades de caràcter personal

El tractament de les dades personals per part de SERVEI es regeix pel que es disposa a la Política de Privacitat i la Política de Galetes de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació del present Avís Legal, seran competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona.